Spring Prix 2024

Aby wziąć udział w rywalizacji wystarczy zdobyć czas na tablicy w kategoriach: Max (doważenie 85 kg), Masters 100 (doważenie do 100 kg, minimum 90kg własnej wagi), Młodzież (do 18 lat – liczy się cały rok kalendarzowy ukończenia, doważenie 60 kg), Kobiety (min. 18 lat, doważenie 60 kg) oraz Junior (mini kart) w trzechetapach: kwiecień (16.03-30.04), maj oraz czerwiec (1-15). Po zamknięciu każdego etapu wyniki zostaną zdjęte z tablicy i walka o miejsca zacznie się od nowa. Kolejne etap to wyścig finałowy dla kategorii Max, Masters 100 oraz Młodzież, które odbędą się 17czerwca 2024 roku. Za każdy etap najlepsi z kategorii otrzymają punkty zgodnie z kolejnością na tablicy według schematu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Zgłoszenia do udziału w wyścigach finałowych będą przyjmowane w recepcji toru do dnia 15.06.2024

Zwycięzcami Spring Prix 2024 zostaną kierowcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów w swojej kategorii. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów decydujący będzie najlepszy czas z całego okresu rywalizacji na czas (tablica). Wyniki kategorii Junior zostaną ogłoszone na podstawie punktacji po trzech etapach rywalizacji. Kategoria Kobiet to jednoetapowa rywalizacja przez cały okres trwania pucharu.

Wszystkie jazdy (poza wyścigiem finałowym) odbywa się podczas standardowych biegów. Przed rozpoczęciem jazd (każdego biegu) należy zgłosić w recepcji chęć udziału w rywalizacji.

Rywalizacja pucharowa na naszym torze zalicza się do klasyfikacji Mistrzostw Warmii i Mazur w Kartingu Halowym Polskiego Związku Motorowego. Spring Prix stanowi rundę sezonu 2024.