Spring Prix 2023

Aby wziąć udział w rywalizacji wystarczy zdobyć czas na tablicy w kategoriach: Max (doważenie 85 kg), Młodzież (do 18 lat – liczy się rok kalendarzowy ukończenia,doważenie 60 kg) oraz Junior (mini kart) w czterech etapach:16 marca - 31 marca, kwiecień, maj oraz czerwiec (1-15). Pozamknięciu każdego etapu wyniki zostaną zdjęte z tablicy i walka o miejsca zacznie się od nowa. Kolejne trzy etapy totrzy wyścigi finałowe dla kategorii Max oraz Młodzież, które odbędą się 19 czerwca 2023 roku. Za każdy etap najlepsi z kategorii otrzymają punkty zgodnie z kolejnością na tablicy według schematu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Zgłoszenia do udziału w wyścigach finałowych będąprzyjmowane w recepcji toru do dnia 17.06.2023 r.

Zwycięzcami Spring Prix 2023 zostaną kierowcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów w swojej kategorii. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów decydujący będzie najlepszy czas z całego okresu rywalizacji na czas (tablica). Wyniki kategorii Junior zostaną ogłoszone na podstawie punktacji po czterech etapach rywalizacji.

Wszystkie jazdy (poza wyścigami finałowymi) odbywają się podczas standardowych biegów. Przed rozpoczęciem jazd (każdego biegu) należy zgłosić w recepcji chęć udziału w rywalizacji.

Rywalizacja pucharowa na naszym torze zalicza się do klasyfikacji Mistrzostw Warmii i Mazur w Kartingu Halowym Polskiego Związku Motorowego. Spring Prix stanowi drugąrundę sezonu 2023.