Oznaczenia

Światło niebieskie - ustąp pierwszeństwa szybszemu użytkownikowi

Światło żółte - niebezpieczeństwo na torze! Zwolnij i nie wyprzedzaj

Światło czerwone - zatrzymanie biegu ze względu na duże niebezpieczeństwo

Flaga czarna - wykluczenie z wyścigu, zjedź do pitlane

Koniec wyścigu